Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υπαγωγή, τη σύνταξη της αιτήσεως, την προσωρινή ρύθμιση των οφειλών, με δυνατότητα άμεσης μείωσης των δόσεων, με αποτέλεσμα την άμεση ελάφρυνση των ενδιαφερομένων, την εκδίκαση των αιτήσεων αλλά και τη μεταρρύθμιση της εκδοθείσας απόφασης σε περίπτωση χειροτέρευσης των οικονομικών συνθηκών του ενδιαφερόμενου.

Επιπλέον παρέχουμε τη δυνατότητα, δι’ εξουσιοδοτήσεως, συλλογής όλων των αναγκαίων εγγράφων και δικαιολογητικών, ο όγκος των οποίων έχει αυξηθεί υπέρμετρα από τον Αύγουστο του 2015, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι ενδιαφερόμενοι.

Η υπερχρέωση των φυσικών προσώπων ως επακόλουθο του υπέρμετρου δανεισμού, σε συνδυασμό με τη μείωση των εισοδημάτων και των αξιών των ακινήτων, δημιούργησε την ανάγκη ρύθμισης των οφειλών, ιδίως υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Οι περιπτώσεις αυτές ρυθμίζονται στην Ελλάδα από το ν. 3869/2010, τον ονομαζόμενο «νόμο Κατσέλη», έτσι όπως ισχύει σήμερα.

Ωστόσο η σύντμηση των χρόνων εκδίκασης των υποθέσεων στα αρμόδια Ειρηνοδικεία, η ραγδαία αύξηση των δικαιολογητικών που υποχρεούνται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της αίτησης και οι αυστηρότερες προϋποθέσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιστούν την νομική υποστήριξη των περιπτώσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών περισσότερο αναγκαία σε σχέση με το παρελθόν.

 

Comments are closed.