ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ?

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Αστικό
Δίκαιο

- Οικογενειακό Δίκαιο
- Κληρονομικό Δίκαιο
- Τροχαία Ατυχήματα
- Εργατικό Δίκαιο
- Ακίνητα
- Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Ποινικό
Δίκαιο

- Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και Μετατροπή Ποινής
- Οικονομικά Αδικήματα
- Σωματικές Βλάβες
- Υποθέσεις Ναρκωτικών
- Χρέη Στο Δημόσιο, Ασφαλιστικές Εισφορές

Διοικητικό
Δίκαιο

- Αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου
- Αιτήσεις Ακυρώσεως στο ΣτΕ
- Δασικά και Αυθαίρετα
- Αλλοδαποί

ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

Η τριακονταετής δικηγορική εμπειρία στο χώρο του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, συνενώθηκε με την ενθουσιώδη παραγωγική δραστηριότητα και δημιουργήσαμε, έτσι, μια στέρεη νομική συνεργασία.

Οι στόχοι είναι η διαρκής επιδίωξη παροχής ασφαλών συμβουλευτικών υπηρεσιών και η αποτελεσματική αντιμετώπιση επί των δικαστικών υποθέσεων των εντολέων μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Ομάδα μας

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ