Σωματικές βλάβες και τροχαία ατυχήματα

Η πολυετής εμπειρία των συνεργατών του γραφείου μας σε υποθέσεις σωματικών βλαβών και τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα έχει οδηγήσει στον αποτελεσματικό χειρισμό αυτών από εμάς.

Ο χαρακτηρισμός μιας σωματικής βλάβης ως απλή σωματική βλάβη (αρθ. 308 παρ. 1 ΠΚ), απρόκλητη σωματική βλάβη (άρθ. 308Α παρ. 1 ΠΚ), επικίνδυνη σωματική βλάβη (άρθ. 309 ΠΚ), βαριά σωματική βλάβη (άρθ. 310 παρ. 1 ΠΚ), θανατηφόρα βλάβη (άρθ. 311 ΠΚ), έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί διαμορφώνει την επαπειλούμενη ποινή.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 Π.Κ.: «Όποιος επιφέρει από αμέλεια το θάνατο άλλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 314 Π.Κ.: «Όποιος από αμέλεια προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. Αν η σωματική βλάβη που προκλήθηκε είναι όλως ελαφρά, επιβάλλεται κράτηση έως τρεις (3) μήνες ή με πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.», διατάξεις που εφαρμόζονται και στα τροχαία ατυχήματα.

Τέλος, μεγάλη σημασία παρουσιάζουν και οι σωματικές βλάβες, οι προκαλούμενες στα πλαίσια της οικογένειας, που με τον Ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας, τυποποιήθηκαν σε αυτοτελώς τιμωρούμενες εγκληματικές πράξεις.

 

Comments are closed.