Οικονομικά αδικήματα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον χειρισμό και την αποτελεσματική εκπροσώπηση σε υποθέσεις οικονομικών αδικημάτων, όπως απάτη, υπεξαίρεση, πλαστά τιμολόγια, απιστία κλπ.

Η ενασχόλησή μας περιλαμβάνει κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, σύνταξη εγκλήσεως – μηνύσεως, παροχή γραπτών εξηγήσεων, παράσταση σε ανάκριση, προετοιμασία υποθέσεως με εντολέα και παράσταση στο ποινικό δικαστήριο.

Αναλαμβάνουμε τόσο την προάσπιση των δικαιωμάτων των κατηγορούμενων εντολέων μας αλλά και των συμφερόντων των πολιτικώς εναγόντων.

Τέλος, η εκπροσώπησή μας περιλαμβάνει και την παράλληλη παράσταση ενώπιον των αστικών δικαστηρίων για τις υποθέσεις αδικοπραξίας.

Comments are closed.