Ναρκωτικά

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον χειρισμό και την αποτελεσματική εκπροσώπηση σε υποθέσεις διάθεσης και εμπορίας ναρκωτικών, ναρκωτικών φαρμάκων και τοξικομανών.

Επίσης, συνεργαζόμαστε με τους εντολείς μας, για θέματα εισαγωγής σε θεραπευτικά καταστήματα των χρηστών, με σχετικές προτάσεις προς τα δικαστήρια για τους λόγους αυτούς αλλά και σε υποθέσεις που σχετίζονται με μονάδες δράσης κατά των ναρκωτικών, εθνικές και ευρωπαϊκές.

Το φαινόμενο των ναρκωτικών αποτελεί ένα κομβικό, κοινωνικό ζήτημα με διαστάσεις και συνέπειες που εκτείνονται από την πρόληψη μέχρι την δικαστηριακή αντιμετώπιση, που αποτελεί και κατασταλτική μέθοδο.

Στην τροποποίηση του νόμου για τα ναρκωτικά που επήλθε με το ν. 4139/2013, επιχειρήθηκε μια αύξηση των πλαισίων των χρηματικών ποινών για τα εγκλήματα διακίνησης καθώς και μια εκλογίκευση των απειλούμενων πλαισίων των στερητικών της ελευθερίας ποινών.

 

 

Comments are closed.