Μισθώσεις, Μεταβιβάσεις, Νομή ακινήτων

Στον τομέα της μεταβίβασης ακινήτων, των μισθώσεων αλλά και των διαφόρων μέσων προστασίας της κυριότητας και της νομής, διαθέτουμε εξειδικευμένη και μακρά εμπειρία.

Η διαδικασία, που προηγείται της κατάρτισης ενός συμβολαίου μεταβιβάσεως, του ελέγχου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολόγιο, η σύνταξη του προσυμφώνου αλλά και η παράσταση κατά την μεταβίβαση του ακινήτου και η μεταγραφή του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο, παρέχονται από εμάς ολοκληρωμένα.

Επιπροσθέτως, η άσκηση μισθωτικών αγωγών αλλά και η κατάθεση και έκδοση διαταγών απόδοσης της χρήσης μισθίου και μετά την τροποποίηση του νόμου η σώρευση και αξιώσεων από μη καταβληθέντα μισθώματα, κοινόχρηστα καθώς και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας είναι μια διαδικασία που πλέον δεν είναι χρονοβόρα και έχει άμεσα αποτελέσματα. Μάλιστα, η διαδικασία αυτή καθίσταται, πλέον, επιβεβλημένη γιατί στο εξής θα υπάρχει απαλλαγή από την φορολόγηση, οφειλομένων μισθωμάτων η είσπραξη των οποίων έχει επιδιωχθεί δικαστικά.

Σημαντική, εν προκειμένω, είναι απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασίας Μισθώσεων), στην οποία αιτηθήκαμε και έγινε δεκτό ότι παρά την συμφωνία των μερών περί απαγορεύσεως συμψηφισμού της δοθείσας εγγυήσεως με οφειλόμενα μισθώματα, ο εκ των υστέρων συμψηφισμός αυτός είναι επιτρεπτός καθότι οι σχετικές διατάξεις είναι ενδοτικού δικαίου και η συμφωνηθείσα απαγόρευση κάμπτεται απ’ την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων.

 

Comments are closed.