Μάνος Τσαγκαράκης

Είναι Δικηγόρος στο Εφετείο Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2008. Αποφοίτησε το έτος 2006 από το Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το  έτος 2009 ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ιδίου Πανεπιστημίου, εκπονώντας Διπλωματική εργασία στο Πολεοδομικό Δίκαιο με θέμα: «Το μητροπολιτικό πάρκο του Ελληνικού: Η πολεοδομική ανάπλαση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Εξέταση του σχεδίου ανάπλασης με βάση τον υπάρχοντα γενικό και ειδικό σχεδιασμό.».

Είναι μάχιμος δικηγόρος με καθημερινή παρουσία στα δικαστήρια.

Είναι συνεργάτης ασφαλιστικών εταιρειών ασχολούμενος με υποθέσεις αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα.

Είναι νομικός σύμβουλος του Ιδρύματος ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ.

Έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο Τμήμα Νομικών Ελεγκτών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2004-2005).

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος νομικών συνεδρίων και σεμιναρίων και ομιλεί την Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα.

Comments are closed.