Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και μετατροπή ποινών

Το γραφείο μας, αναλαμβάνει υποθέσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση, τους λόγους άρνησης εκτελέσεως αλλά και ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, αφού ο εν λόγω θεσμός από την εισαγωγή του στην ελληνική έννομη τάξη και μέχρι σήμερα εδραιώνεται και τυγχάνει ευρείας εφαρμογής.

Ενδεικτικά, σε υπόθεση του γραφείου μας, σε αίτηση εκζητουμένου Έλληνα, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γαλλικές αρχές, προς έκτιση ποινής, που έχει επιβληθεί με καταδικαστική απόφαση εκδοθείσα, ερήμην του, για τις αξιόποινες πράξεις της απάτης, παραπλάνησης, καταπάτησης εμπιστοσύνης, υπεξαίρεσης κατ’ εξακολούθηση, και για τον οποίο δεν συναινέσαμε στην παράδοσή του αλλά αιτηθήκαμε την εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής, σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους, πετύχαμε την μη έκδοσή του και την έκτιση της επιβληθείσας ποινής στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους.

Περαιτέρω, προσαρμόσαμε στα ελληνικά δεδομένα την επιβληθείσα, από το κράτος έκδοσης του εντάλματος, ποινή φυλάκισης δύο ετών και την μετατρέψαμε σε χρηματική ποινή, κάτι που δεν προβλέπεται στο κράτος που αιτούνταν την έκδοση του ημεδαπού.

Comments are closed.