Δημοσίευση, Κήρυξη κυρίας, Προσβολή και Ακύρωση διαθήκης, Κληρονομητήρια, αγωγές κληρονόμων

Η κληρονομική διαδοχή των φυσικών προσώπων απαιτεί ασφαλείς νομικές συμβουλές και αποτελεσματική εκπροσώπηση στα αρμόδια Δικαστήρια, όταν ανακύπτει θέμα δικαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ των κληρονόμων.

Η παρακολούθηση της σύνταξης δηλώσεων φόρου κληρονομίας και της συνακόλουθης σύνταξης των σχετικών δηλώσεων αποδοχής κληρονομιάς από τους αρμόδιους συμβολαιογράφους αποτελούν αντικείμενα ενασχόλησης του γραφείου μας.

Όπως άλλωστε και οι ενέργειες για τη δικαστική δημοσίευση διαθήκης και την κήρυξη αυτής κυρίας αλλά και την δικαστική υποστήριξη κάθε κληρονομικής διαφοράς, αποσκοπούσα στην προστασία κληρονομικών δικαιωμάτων, όπως προσβολή νόμιμης μοίρας καθώς και προσβολή και ακύρωση διαθήκης. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την σύνταξη, κατάθεση και εκπροσώπηση στο δικαστήριο αιτήσεων προς έκδοση αποφάσεων κληρονομητηρίου και αιτήσεων γονέων, ως ασκούντων την γονική μέριμνα, των ανηλίκων τέκνων τους για λήψη άδειας αποποίησης κληρονομιάς επιβαρυμένης με χρέη.

Σε ζητήματα κληρονομικού δικαίου, ενδεικτικά, αναφέρουμε απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου από το γραφείο μας αντιμετωπίστηκε με επιτυχία το ζήτημα της ακύρωσης πλαστής διαθήκης. Τα θέματα που σχετίζονται με την εγκυρότητα ιδιόγραφης διαθήκης και την τήρηση ή μη των προβλεπομένων διατάξεων και πως αυτές επιδρούν στην εγκυρότητά της.

Επίσης, με την εν λόγω απόφαση διαπιστώθηκε η αξία της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης ως αποδεικτικού μέσου και η εγκυρότητα αυτού καθώς και η ανάγκη χρήσεως πανηγυρικών φράσεων στην σύσταση κληρονομικού καταπιστεύματος.

 

Comments are closed.