Δασικά, Αυθαίρετα

Η αυστηρή δασική νομοθεσία επιβάλλει σοβαρούς περιορισμούς στην ιδιοκτησία και στη δυνατότητα αξιοποίησης των ακινήτων.

Ωστόσο οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται από την αυστηρότητα της νομοθεσίας οδηγούν πολλές φορές τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες σε υπερβολές και σφάλματα που έχουν αρνητικές συνέπειες για τους ιδιοκτήτες.

Επιπλέον, παρά τη «λύση» που έχει δοθεί από το νομοθέτη στο ζήτημα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων κτισμάτων τυχόν πράξεις των πολεοδομιών (πρωτόκολλο επιβολής προστίμων, πρωτόκολλο κατεδάφισης κ.λ.π) είναι δυνατό να έχουν αρνητικές συνέπειες για ακίνητα και ιδιοκτήτες.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα δικαστικής προστασίας στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια η οποία μπορεί να επιδιωχθεί από εμάς με νομική και ουσιαστική επάρκεια, προς όφελος των συμφερόντων των ιδιοκτητών.

 

 

Comments are closed.