Αλεξία Κ. Λευΐτη

Με το γραφείο μας συνεργάζεται η συμβολαιογράφος, Αλεξία Κ. Λευΐτη, ασχολούμενη με θέματα συντάξεως συμβολαίων αγοραπωλησιών ακινήτων (προσύμφωνα & οριστικά συμβόλαια), εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών, μεταβιβάσεων (κληρονομικά & διαθήκες) γονικών παροχών, δωρεών, ενόρκων βεβαιώσεων, εργολαβικών, πληρεξουσίων και συμφώνων συμβίωσης.

Είναι πιστοποιημένη ως Υπηρεσία μιας Στάσης για την Ίδρυση Εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και συντάσσει πράξεις σύστασης εταιριών, μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων, μετατροπές και λύσεις εταιριών.

Παρακολουθεί διαρκώς όλες τις νομικές και φορολογικές εξελίξεις που αφορούν και επηρεάζουν τις αρμοδιότητες ενός συμβολαιογράφου, ώστε να εξασφαλίζεται το συμφέρον των πελατών.

Το συμβολαιογραφείο βρίσκεται επί της οδού Θεμιστοκλέους 23-25 & Ακαδημίας, 2ος όροφος και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2103812219 – 2103813577 (+FAX) – 6972149858.

Comments are closed.