Αγωγές εργατικών

Η ενασχόληση του γραφείου μας με διαφορές που πηγάζουν από εργασιακές σχέσεις είναι συστηματική και πολυετής.

Η νομική εκπροσώπηση ενώπιον της επιθεώρησης εργασίας για υποστήριξη των αιτημάτων, καθώς και η εξωδικαστική προσπάθεια ανεύρεσης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, παρέχεται από εμάς με αποτελεσματικότητα.

Η σύνταξη και δικαστηριακή υποστήριξη αγωγών για καταβολή δεδουλευμένων μισθών, επιδομάτων, δώρων αλλά και αποζημιώσεως απολύσεως, σε περίπτωση καταγγελίας μιας συμβάσεως εργασίας εμπίπτουν, επίσης, στο πλαίσιο των πραγματοποιούμενων από εμάς ενεργειών.

Περαιτέρω, το γραφείο μας ασχολείται με ζητήματα εργατικών ατυχημάτων, βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας εργαζομένων αλλά και διευθυντικά στελέχη.

Σημαντική καθίσταται, πλέον, και κυρίως λόγω των προσφάτων νομοθετικών τροποποιήσεων, που αποτελούν συνέπεια της δύσκολης οικονομικής κατάστασης η ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων υπερεργασίας αλλά και υπερωριακής απασχόλησης καθώς και θέση εργαζομένων σε εκ περιτροπής απασχόληση.

 

Comments are closed.