ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου

  Αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου

  Οι διαρκώς αυξανόμενοι τομείς δράσεις της δημόσιας διοίκησης έχουν εντείνει το δικαστικό έλεγχο των παράνομων πράξεων και των παραλείψεών της…

  Περισσοτερα

 • Αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του ΣΤΕ

  Αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του ΣΤΕ

  Παρέχουμε τη δυνατότητα προσφυγής των πολιτών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση πράξεων, αποφάσεων και παραλείψεων οφειλόμενων ενεργειών…

  Περισσοτερα

 • Αλλοδαποί, Άδειες διαμονής, πολιτογραφήσεις

  Αλλοδαποί, Άδειες διαμονής, πολιτογραφήσ

  Η έντονη παρουσία υπηκόων τρίτων χωρών (πλην ΕΕ) στη χώρα μας και η θέσπιση ξεκάθαρου νομοθετικού πλαισίου για την παροχή…

  Περισσοτερα

 • Δασικά, Αυθαίρετα

  Δασικά, Αυθαίρετα

  Η αυστηρή δασική νομοθεσία επιβάλλει σοβαρούς περιορισμούς στην ιδιοκτησία και στη δυνατότητα αξιοποίησης των ακινήτων. Ωστόσο οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται…

  Περισσοτερα