ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Μισθώσεις, Μεταβιβάσεις, Νομή ακινήτων

  Μισθώσεις, Μεταβιβάσεις, Νομή ακινήτων

  Στον τομέα της μεταβίβασης ακινήτων, των μισθώσεων αλλά και των διαφόρων μέσων προστασίας της κυριότητας και της νομής, διαθέτουμε εξειδικευμένη…

  Περισσοτερα

 • Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα

  Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα

  Στον κλάδο των αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα, η ενασχόληση του γραφείου μας είναι πολυετής και συστηματική. Στον τομέα αυτό, οι…

  Περισσοτερα

 • Αγωγές εργατικών

  Αγωγές εργατικών

  Η ενασχόληση του γραφείου μας με διαφορές που πηγάζουν από εργασιακές σχέσεις είναι συστηματική και πολυετής. Η νομική εκπροσώπηση ενώπιον…

  Περισσοτερα

 • Δημοσίευση, Κήρυξη κυρίας, Προσβολή και Ακύρωση διαθήκης, Κληρονομητήρια, αγωγές κληρονόμων

  Δημοσίευση, Κήρυξη κυρίας, Προσβολή και

  Η κληρονομική διαδοχή των φυσικών προσώπων απαιτεί ασφαλείς νομικές συμβουλές και αποτελεσματική εκπροσώπηση στα αρμόδια Δικαστήρια, όταν ανακύπτει θέμα δικαστικής…

  Περισσοτερα

 • Διαζύγια – Διατροφές – Επιμέλεια και Επικοινωνία ανηλίκων

  Διαζύγια – Διατροφές – Επιμέλεια και Επι

  Η πολυετής ενασχόληση του γραφείου μας με υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, αντανακλάται στην πληθώρα αποφάσεων σε υποθέσεις που συμμετείχαμε σχετικές με διαζύγια,…

  Περισσοτερα

 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

  Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

  Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υπαγωγή, τη σύνταξη της αιτήσεως, την προσωρινή ρύθμιση των οφειλών, με δυνατότητα άμεσης μείωσης των…

  Περισσοτερα