ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης, με επαρκές το θεσμικό πλαίσιο, αποτελεί μια εναλλακτική, αξιόπιστη και αποτελεσματική διέξοδο επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, παράλληλα, δε, εξασφαλίζει την δυνατότητα γρήγορης και χωρίς περιττά έξοδα, διαδικασίας στον εντολέα μας.

Η  απόφαση υπαγωγής μιας διαφοράς  στην διαμεσολάβηση σημαίνει  στην πραγματικότητα διερεύνηση  της δυνατότητας για διαμεσολάβηση, και όχι υποχρέωση για πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της. Και αυτό διότι  η δυνατότητα συνδιαμόρφωσης της διαδικασίας και  αποχώρησης οποτεδήποτε από αυτή, προ της επελεύσεως γραπτής συμφωνίας, εξασφαλίζει στα μέρη ελευθερία κινήσεων μεγαλύτερη από κάθε άλλη διαδικασία αλλά και έλεγχο της διαδικασίας και  των αποτελεσμάτων της.

Με τον τρόπο αυτό, εφ’ όσον επιλεγεί η υπαγωγή στην διαμεσολάβηση  αποφεύγεται η προσφυγή στα δικαστήρια, που συνήθως, σημαίνει μεγαλύτερα κόστη, τόσο σε χρόνο όσο και χρήματα και επιτυγχάνεται, σε περίπτωση επίλυσης της διαφοράς,  εκτελεστός τίτλος σχεδόν μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα, μετά την ολοκλήρωση της  διαδικασίας.

Η παρουσία του δικηγόρου για κάθε πλευρά και του πιστοποιημένου διαμεσολαβητή, ενώπιον του οποίου διεξάγεται, εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου διαδικασία και εχέγγυα νομικής κατοχύρωσης των θέσεων και των λύσεων  που τα μέρη υιοθετούν από κοινού.

Το γραφείο μας, διαθέτοντας πιστοποιημένο διαμεσολαβητή, αλλά και δικηγόρους ικανούς προς παράσταση και σε μια τέτοια διαδικασία, διαθέτει την δεξιότητα και την εμπειρία να προσεγγίσει, επιτυχώς, τον θεσμό αυτό και την ευέλικτη αυτή διαδικασία.